FÖRETAGET

Företaget grundades år 1980 av nuvarande ägare Jan-Anders Lundgren. Det bestod då av en skotare och två man

1987 Köpte han sin första skördare som bara kunde fälla och kapa.

1989 Bildades Skogsfrakt i Älvsbyn AB.

1989 Började Anders den äldsta sonen in som anställd, strax därefter skaffades den första engreppsskördaren. Då var vi fyra man.

1999 Började Jonny, den andra sonen i företaget. Då blev vi fem man.

2000 Skaffade vi egen trailer för egna transporter.

2004 Investerade vi i ett högläggningsaggregat för markberedning.

2005 Köpte vi ett klippaggregat till skördaren för att klippa energived. Sen i slutet på 2005 utökade vi med en Grot skotare och anställde en till. Då blev vi sex man.

2006 Utökade vi ytterligare med en skördare.

2008 skaffa vi en skotare till. Nu har vi två skördare, tre skotare och 10 anställda.