TJÄNSTER

Vi säljer tjänster inom skogsbruket. Konceptet bygger på att vi skall utföra allt från avverkningsuppdrag, till planering av avverkningar.

Vi utför gallring och slutavverkning efter de krav som finns och med lämpligaste maskiner.

Vi tar även energived genom att klippa med skördare T.ex. gamla vägar, odlingskanter, diken mm.
Vi kör även Grot (grenar och toppar) med en anpassad skotare från hyggena, som blir till värdefull värmeflis för industrier eller värmeverk.
 
Vi utför även flyttning med trailer.