PERSONAL

Vår personalpolicy är att alla ska känna sig delaktiga och ansvariga. Redan idag har alla i företaget egna ansvarsområden.
Vårt mål är att ha så lite personalomsättning som möjligt.